luni, 1 martie 2010

Curriculum Vitae

C U R R I C U L U M V I T A E

Informaţii personale

Numele şi Prenumele: Marius Mosoarca

Data şi locul naşterii: 11.09.1967 Timisoara

Cetăţenie: Romana

Starea civila: casatorit, 1 copil

Telefon/Fax: 0040256 473474 , 0740 612 757

E-mail: mmosoarca@histruct.ro ; mmosoarca@yahoo.com

Profesia/ocupaţia actuală

Data: 2009

Locul de muncă: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură

Profesia: Dr. inginer

Ocupaţia: Sef lucrari

Activitatea principală: Activităţi didactice si de cercetare in domenile restaurarilor si proiectarii structurilor portante

Educaţie şi studii de calificare

Anul: 1994 Absolvent al Facultatii de Constructii Civile , sectia C.C.I.A.,

Anul: 1997

Numele şi tipul organizaţiei: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură

Titlul obţinut: preparator

Specializarea: proiectare structuri de rezistenta

Anul: 1998

Numele şi tipul organizaţiei: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură

Titlul obţinut: asistent

Specializarea: proiectare structuri de rezistenta

Anul: 2004

Numele şi tipul organizaţiei: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură

Titlul obţinut: doctor inginer, distinctia: „ Cum Laudae”

Specializarea: inginerie civila

Anul: 2004

Numele şi tipul organizaţiei: ANEVAR

Titlul obţinut: expert evaluator

Specializarea: evaluator proprietati imobiliare

Anul: 2009

Numele şi tipul organizaţiei: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Arhitectură

Titlul obţinut: Sef lucrari

Specializari:

1. Restaurari structuri portante istorice – titular curs” Metode si tehnologii de restaurare” master an VII Facultatea de Arhitectura Timisoara;

2. Proiectarea structurilor de rezistenta – titular curs” Proiectarea structurilor” anIII si anIV Facultatea de Arhitectura Timisoara;

3. Cladiri industriale – titular curs an V, Facultatea de Arhitectura Timisoara;

Anul: 2009

Numele şi tipul organizaţiei: ANEVAR

Titlul obţinut: lector

Specializari: inspectia proprietatiilor imobiliare

Anul: 2009

Numele şi tipul organizaţiei: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Titlul obţinut: specialist

Specializari: inventarierea si clasarea cladirilor cu valoare de patrimoniu.

Locuri de munca

1. 09.1986-06.1998 – I.A.T. Timisoara;

2. 06.1988-08.1992 – A.E.I.V. Recas, sector constructii;

3. 10.1992-11.1993 – Sc. Gen. 24 Timisoara;

4. 09.1994-01.1995 – S.C. HIDROTIM S.R.L. – inginer proiectant;

5. 01.1995-10.1998 – SC MAISON STYL S.R.L. – inginer proictant;

6. 10.1998-10.2003–UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMISOARA, Facultatea de Arhitectura – preparator, asistent;

7. 12.2003-03.2006 – S.C. H.I. STRUCT S.R.L. – inginer proiectant;

8. 03.2006-10.2007– S.C. EVCON CONSULTING S.R.L.–ing. proiectant, evaluator;

9. 10.2007- prezent – S.C. EVAL STRUCT S.R.L. – ing. proiectant, evaluator;

10. 01.2009-09.2009 – S.C. H.I. STRUCT S.R.L. – ing. proiectant, director;

11. 09.2009 – prezent: sef lucrari Facultatea de Arhitectura Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara;

12. 05.2009 – prezent lector ANEVAR- inspectia proprietatiilor imobiliare.

13. dec.2009 – specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor

Limbi străine:

franceza, engleza, italiana

ACTIVITATE DIDACTICA

1. consolidarea cladirilor cu valoare istorica;

2. analiza comportarii seismice a cladirilor;

3. arheologie industriala;

Publicaţii:

REVISTE DE SPECIALITATE DIN TARA: REVISTE CENTRALE SI ALE UNIVERSITATILOR DIN TIMISOARA, BUCURESTI, IASI, CLUJ

1. Nagy-Gyorgy T., Mosoarca M., Stoian V., Dan D., “Consolidarea peretilor din beton armat cu materiale composite”, Simpozion AICPS, Bucuresti 2005; buletin AICPS 3/2006

2. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Diaconu D., Daescu C., Dan D., Sas G., Mosoarca M., “Pereti din beton armat si capete de grinzi consolidate cu materiale composite-rezultatele incercarilor”, Buletin AICPS, nr1/2007;

3. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Brateanu Alina “ City Business Centre Timisoara” Premiul III, Revista Asociatiei Inginerilor Proiectanti de Structuri din Romania, nr.1-2/2008, pag1-6; ISSN1454-928x, Bucuresti, Romania

4. V.Gioncu, M.Mosoarca Influenta componentelor verticale la cladirile istorice cu deschideri mari ,BULETIN AICPS 3/2006;

REVISTE DE SPECIALITATE DIN TARA: REVISTE ALE ALTOR UNIVERSITATI

1. Mosoarca Marius, Truta Mihnea, Gioncu Victor “Analiza seismica a cladirilor monument istoric cu ajutorul M.E.F.” pag. 177-182, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1, Noiembrie 2001; ISBN 973-85342-1-6;

2. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor “Metodologia de proiectare antiseismica bazata pe nivele multiple” pag. 183-188, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1, Noiembrie 2001; ISBN 973-85342-1-6;

3. Mosoarca Marius, Truta Mihnea, Gioncu Victor “Influenta golurilor asupra comportarii sesmice a peretilor structurali din beton armat” pag. 195-200, Editura “Academica Brincusi”, Sectia 1, Noiembrie 2001; ISBN 973-85342-1-6;

4. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, Truta Mihnea, “Nonlinear Analysis of Seismic Behavior of R.C. Shear Walls with Straggered Openings”, pag120-126, Ovidius University Annals of Constructions, Volume 1, Number 3, Aprilie 2002, ISSN12223-7221;

5. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Victor Gioncu, “Seismic Behavior of Steel Structures for serviceability Limit State” pag. 177-182, Ovidius University Annals of Constructions, Volume 1, Number 3, Aprilie 2002, ISSN12223-7221;

REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRAINATATE:

1. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius,”Roofing with metallic constructions”, YΛΗ κτιριο , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, octombrie-noiembrie 2002; ISSN 1109-0189, pag.123-132, Grecia;

2. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius,”PREFABRICATION-APPLICATIONS ON INDUSTRIAL BUILDINGS”, revista: YΛΗ κτιριο , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ; ianuarie 2003; ISSN 1109-0189, pag.109-119, Grecia;

VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE DIN STRAINATATE

1. Tamas Nagy–Gyorgy, Marius Mosoarca, Valeriu Stoian, Janos Gergely, Daniel Dan, “Retrofit of Reinforced Concrete Shear Walls with CFRP Composites”, Symposium”Keep Concrete Attractive”, Budapest, 2005, ISBN 963 420 838 X;

2. Janos Gergely, Victor Gioncu , Marius Mosoarca, “Behaviour of steel MRFs subjected to near-fault ground motions”, “Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas”, Federico M. Mazzolani, Akira Wada, Stessa 2006, Taylor&Francis Group, London, ISBN 0-415-40824-5;

3. Stoian V., Nagy-Gyorgy T., Daescu C., Dan D., Mosoarca M., Diaconu D., “Polymeric composites for seismic rehabilitations-studies and research”, Proceesdings of the 4th International Scientific Meeting- INDIS 2006, Novi Sad, SERBIA 2006, ISBN 86-7892-016-5;

4. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Dan D., Daescu C., Diaconu D., Mosoarca M., Research Results on RC Walls and Dapped Beam Ends Strengthened eith FRP Composites, FRPRCS-8, Patras, Greece, July 16-18, 2007

5. Anastasiadis Anthimos, Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Design Aspects of Reduced Beam Sections for IPE and HEA European Profiles”, 5th National Conference on Metal Structures 29 September -2 Octomber 2005 Xanthi

6. Gyorgyi Joszef, V.Gioncu, M.Mosoarca, “Rövididejü, törėsközeli felszínmozgás hatása acél keretszerkerzetre”, CONFERENCE ON EARTHQUAKE SAFETY in Hungary, Gyor 2007,pag 85-106 ; ISBN 978-963-7175-33-6

7. Mosoarca Marius, Gioncu Victor “Investigations of Historical Spatial Buildings Behaviour” ID156, T5, Conference Proceedings IASS Venetia, Shell and Spatial Structures: Structural Architecture – Towards the future looking to the past, 3-6 December, Venice, Italy 2007;

8. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, International Conference New Trends in Statics and Dynamics of Buildings , “Serviceability limit state for seismic design”, pag.213-217, Conference proceeding October 24-25, 2002 Bratislava, Slovak University ISBN 80-227-1790-8;

9. Naghiu Adrian, Florin Cioboiu, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Stability problems for columns in one storied industrial hall”, in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings ,pag.343-346, Conference proceeding October 21-22, 2004 Bratislava, Slovak University ISBN 80-227-2116-6;

10. Lengyel Tibor, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “ Stability design of steel trusses” in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings”, pag.309-312, Conference proceeding October 21-22, 2004 Bratislava, Slovak University ISBN 80-227-2116-6;

11. Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “ Behaviour of RC shears walls with staggereg openings in seismic zones” in “3rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings”, pag.321-325, Conference proceeding October 21-22, 2004 Bratislava, Slovak University ISBN 80-227-2116-6;

12. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Dynamic modelling of historical buildings”, in “4rd International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, pag.281-285, Conference proceeding October 20-21, 2005 Bratislava, Slovak University ISBN 80-227-2277-4;

13. Truta Mihnea , Marius Mosoarca, Gioncu Victor, “Design methodology of steel structures based on multi-level states”, in “4th National Conference on Steel Structures ”, pag. 359-366, vol.II, 2002, Patras, Grecia, ISBN 960-7620-25-9;

14. Victor Gioncu , Marius Mosoarca, Niculescu Marius, “Behaviour and restauration of historical houses in areas with moderate earthquakes”, Colocviu: “Seismic risk. Earthquakes in North-Western Europe”, pag.175-182, 2008, Les Editions de l’Universite de Liege, Liege, Belgia, ISBN 978-2-87456-063-7;

15. Truta Mihnea, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Anastasiadis Anthimos “Design methodology of steel structures based on multilevel states” pag. 63-69, STESSA 2003, Naples, Italy, ISBN 905809770

16. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Reconversion of a damaged industrial building using FRP” pag. 605-610, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA - PROCEEDINGS AND MONOGRAPHS IN ENGINEERING, WATER AND EARTH SCIENCES, Roma, ISBN 13 978-0-415-55803-7; 2009

17. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Ultimate limit state of masonry historical buildings using collapse mechanism methodology: Application for Orthodox churches ” pag. 1153-1158, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA - PROCEEDINGS AND MONOGRAPHS IN ENGINEERING, WATER AND EARTH SCIENCES, Roma, ISBN 13 978-0-415-55803-7; 2009

18. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, “Strengthening of building by modification of structural system” pag. 1287-1292, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA - PROCEEDINGS AND MONOGRAPHS IN ENGINEERING, WATER AND EARTH SCIENCES, Roma, ISBN 13 978-0-415-55803-7; 2009

19. Mosoarca Marius, Gioncu Victor, Niculescu Marius “Strengthing of a historical apartment building by the insertion of steel seismic-resistant” pag. 1335-1340, PROHITECH 09, CRC PRESS / BALKEMA - PROCEEDINGS AND MONOGRAPHS IN ENGINEERING, WATER AND EARTH SCIENCES, Roma, ISBN 13 978-0-415-55803-7; 2009

VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE internationale organizate in romania(cu referenti stiintifici) si redactate integral intr-o limba de circulatie internationala

1. Mosoarca Marius, Lazea Lucian, Gioncu Victor, “Slim floor with ceramics or concrete blocks for steel structures”, pag.593-598, The 9-th International Conference on Metal Structures Editura Orizonturi Universitare Timisoara, 2000, ISBN973-8109-17-5

2. Anastasiadis Anthimos, Mosoarca Marius, “ Multi Level Earhquake Design of Steel Frames: a Designers’ View”, Recent Advances and New Trends in Structural Design, Colloquium dedicated to the 70th anniversary of Prof. Victor Gioncu, May 7th -8th 2004, Timisoara; pag.307-315, ISBN 973-638-119-6

3. Stoian V., Dan D., Mosoarca M., Nagy-Gyorgy T., “Experimental Studies on Structural Elements”, Recent Advances and New Trends in Structural Design, Victor Gioncu Aniversary Colloquium, Timisoara, 2004; pag.283-294, ISBN 973-638-119-6

4. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Dan D., Daescu C., Diaconu D., Mosoarca M., “Seismic retrofit of masonry and rc elements with FRP composites-research and applications” , ISSR07, Bucuresti, 2007;

5. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, “Methods for structural analysis of historical buildings”, Civil Engineering Proceeding of the International Conference Constructions 2008, Cluj-Napoca, 9-10 mai 2008; “Methods for Structural Analysis of Historical Buildings”, Acta Technica Napoclensis, Section Civil Engineering-Arhitecture, pag. 137-144, Vol III, 2008, ISSN 1221-5848;

6. Dan D., Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca M., Pavlou D.,Experimental study on reinforced concrete shear walls retrofitted with CFRP composites, Computational and Experimental Analysis of Damaged Materials, transworld Research Network, vol. 1, pp.155-166, 2007

7. Hetes Dorel, David Ioan, Mosoarca Marius, “The risk and vulnerability of the hydrotechnical arrangement Bega Timisoara”, The 33-th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Sibiu, 2-7 iunie 2009; Ed. Polytechnic International Press Montreal, Quebec Canada, pag. 93-96, Vol II, 2009;

VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE NATIONALE SAU LOCALE

1. Nagy-Gyorgy T.,Stoian V., Mosoarca M., Gergely J., Dan D., “Calculul peretilor din beton armat consolidate cu composite”, Zilele Academiei Timisene, Timisoara, pag.427-432, 2005, ISBN 973-661-652-5;

2. Stoian V., Nagy-Gyorgy T., Daescu C., Dan D., Mosoarca M., Diaconu D., Sas D., “Composite polimerice pentru reabilitari seismice-studii si cercetari”, Conferinta Nationala de Inginerie Seismica III, Bucuresti, 2005;

3. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Palade Cristian, “Solutii de consolidare cu fibre de carbon a structurilor din beton armat situate in zone seismice si puternic degradate in procesul de exploatare”, Zilele academice timisene,”Lucrarile simpozionului international – Materiale, elemente si structuri composite pentru constructii” Editia a IX-a, 26-27 mai, pag.405-410, 2005, Editura Mirton 2005, ISBN 973-661-65-5;

4. Nagy-Gyorgy T., Stoian V., Mosoarca M., Dan D., “ Pereti structurali din beton armat consolidati cu composite-Primele incercari experimentale”, Zilele Academice Timisene, Timisoara;

5. Marin Marin, Mosoarca Marius, “Sistem mixt de fundare pe piloti perimetrali si radier general”; a XI-A Conferinta Nationala de geotehnica si fundatii, pag.214-222 Cluj-Napoca 27-29 septembrie 2000

6. Marin Marin, Pantea Petru, Mosoarca Marius, “Aspecte privind consolidarea fundatiilor pe piloti prefabricati la o constructie in cadre din beton armat”; a XI-A Conferinta Nationala de geotehnica si fundatii, pag.203-213 Cluj-Napoca 27-29 septembrie 2000

7. Lazea Lucian, Mosoarca Marius, Gioncu Victor, , “Consolidarea Manastirii Sf.Gheorghe Birda-Jud.Timis” “Zilele Academiei Timisene, Editia a VIII-a, 24-25 mai 2001, Timisoara, Simpozion “Materiale, elemente si structuri composite/compuse pentru constructii”, Editura Mirton, 2001;

8. Marin Marin, Mosoarca Marius, “Sistem mixt de fundare pe piloti perimetrali si radier general”, A IX-a conferinta nationala de geotehnica si fundatii”, Cluj Napoca, 27-29 septembrie 2000;

9. Marin Marin, Petru Pantea, Mosoarca Marius, “Aspecte privind consolidarea fundatiilor pe piloni prefabricati la o constructie in cadre din beton armat”, A IX-a conferinta nationala de geotehnica si fundatii”, Cluj Napoca, 27-29 septembrie 2000;

10. Mosoarca Marius, Stoian Valeriu, “Comportarea diafragmelor cu goluri decalate la actiuni seismice”; Zilele Academiei Timisene, Editia a VII-a, 24-25 mai 2001, Timisoara, Simpozion “Materiale, elemente si structuri composite/compuse pentru constructii”, Editura Mirton, 2001;

11. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Niculescu Marius, Cioboiu Florin “ Comportarea seismica a cladirilor istorice de locuit”, pag.213-218, Zilele Academiei Timisene, Editia a X-a, 24-25 mai 2007, Timisoara, Simpozion International “Composite Materials, elements and structures for construction”, Editura Politehnica, ISSN 1843-0910;

12. Gioncu Victor, Mosoarca Marius, Anastasiadis Anthimos, “Structuri prefabricate din beton in zone seismice:analiza avariilor produse”, pag 39-52, Societatea pentru beton si prefabricate din Romania, Conferinta: Structuri prefabricate din beton in centrul si estul Europei, Cluj Napoca, 8-9 noiembrie 2007, ISBN 978-973-662-329-5;

CURSURI SI INDRUMATOARE DE LABORATOR:

1. Mosoarca Marius “ Proiectarea cladirilor cu pereti structurali din beton armat”, Editura Mirton, Timisoara, 2009, ISBN 978-973-52-0589-8;

GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE INTERNATIONALE:

1. PROHITECH-Work Package 9 Development of Calculation Models, Prohitech –Earthquake Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies, D11- Development of Simplified models for the Global Seismic Analysis of Historical Constructions Capitolul 4.2 , 2008;

2. CAMUS III INTERNATIONAL BENCHMARK with de international support TMR-ECOEST2 and ICONS Post-FramCoS-4 Workshop “ Seismic loading effect on structural walls” sub auspiciile American Concrete Institut ACI, AFPS, JCI, 2001 LEcole Normale Superioure Cachan, Paris, Franta

3. PREC 8 : Human capital and mobility project – 1994. Participanti : L’ Ecole Normale Superioure de Cachan, Paris, Laboratorio Nacional de Eugenharia Lisabona, Universitatea Tehnica Patras, cu tema: Analysis and design of reinforced concrete buildings according to EUROCODE 2 & 8.

GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE NATIONALE:

1. Contract de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 33501/2002- Tema 48, Cod CNCSIS 117 “Noi metode in proiectarea elementelor structurale din beton-armat” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Ianuarie 2004;

2. Contract de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 33550/2003-Tema 30-COD CNCSIS 31– “Noi metode in proiectarea elementelor structurale din beton-armat.Cercetari experimentale.” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., , Ianuarie 2004;

3. Contracte de cercetare CNCSIS-GRANT TIP A Contract 40535/2003- Tema 4, Cod CNCSIS 489 :“Metode alternative de proiectare a elementelor structurale din beton armat. Cercetari teoretice. Raport final de cercetare” Beneficiar- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Martie 2005;

4. Contract 32940/2004-Tema 4-COD CNCSIS 489– “Raport final de cercetare” Beneficiar-Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, cercetare in cadrul Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Departamentul C.C.I.A., Responsabil Martie 2005;

5. Contract nr. 658/11.06.2001 ANSTI 1A25/2001 – “Verificare de rezistenta, rigiditate si ductilitate a structurilor metalice in zone seismice“ intre Universitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Arhitectura si INCERC Timisoara,

6. Contract nr. 36/6/1998 – “Optimizarea proiectarii si alcatuirii constructiilor civile si industriale din beton armat si pe structura mixta otel-beton“ Beneficiar: Ministerul Educatiei si Cercetarii, CNCSIS, Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Constructii, Departamentul CCIA,

Premii şi distincţii PROFESIONALE

1. Diploma de merit pentru asigurarea calitatii si sigurantei in constructii obtinuta impreuna cu Dl. Acad. Prof. Dr. ing. V. GIONCU si firma de proiectari SC H.I. STRUCT S.R.L. eliberata de Guvernul Romaniei in anul 2004;

2. CITY BUSINESS CENTRE TIMISOARAPremiul III conferit de Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri din Romania, AICPS pe anul 2008

Experienţă acumulată în alte programe naţionale/internaţionale

1. L¢ Ecole Normale Superieure de Paris - Lucrare de Licenţă - Program Tempus 1994;

2. Cursant "SEISMIC RESISTANT STEEL STRUCTURES: PROGRESS AND CHALLENGE" curs CISM Udine, Italia, 1999;

3. Lector si asistent cursuri de vara in domeniul restaurărilor cladirilor istorice sub egida UNESCO VENEŢIA, organizate de Facultatea şi Arhitectură Timişoara, Departamentul de Arhitectură patru ani: 2001, 2002, 2003, 2004.

B. Experienţa profesională: proiecte realizate, evaluari

Monumente istorice

1. Expertiză şi proiect de executie - Mănăstirea Sf. Gheorghe, Gătaia;

2. Expertiză tehnica Sinagoga din Cetate, Timişoara;

3.5. Expertiză tehnica şi proiect consolidare clădiri Piaţa Sf. Gheorghe nr.2,3,4;

6. Expertiza tehnica si proiect restaurare restaurant SINAIA, Timisoara;

7.Expertiza tehnica si proiect de consolidare imobil S+P+2E+M str. Mocioni Timisoara;

8. Expertiza tehnica Capela Militara din Piata 700 Timisoara;

9. -10. Expertiza tehnica turnuri apa Timisoara;

11. Expertiza tehnica amenajare S.C. Egreta SRL Timisoara;

Lacase de cult – biserici:

- Biserica ortodoxă, Covaci, jud. Timiş;

- Biserica ortodoxă, Moşniţa Nouă, jud. Timiş;

- Biserica ortodoxă, Dumbrăviţa, jud. Timiş;

- Biserica ortodoxă, Biled, jud. Timiş;

- Manastirea Sf. Nicolae Vulcan, jud. Hunedoara.

Sedii administrative:

- Sediu Inspectoratul de Stat in Constructii Timisoara

- Sediu Romtelecom P+3E, Timişoara;

- Sediu Camera Notarilor Publici S+P+1E+M, Timişoara;

- Universitatea Mihai Eminescu S+P+4E, Timişoara;

- Complex fitness- S.C. Bravi Ragazzi S.R.L. P+1E, Timişoara;

- Sediul S.C. Alcatel S.A. S+P+5E, Timişoara;

- Sediu S.C. Elco S.R.L. P+2E ,Timişoara;

- Clădire birouri S.C. Timteh S.R.L. P+1E, Timişoara;

- Clădire birouri S.C. Hidrotim S.A. P+2E, Timişoara;

- Cladire birouri S+P+5E+M CITY BUSINESS CENTER – P-ta 700 Timisoara;

Sedii de banci:

- Cladire BancPost-proiect infrastructură, Timişoara;

- Amenajare Finansbanc, Timişoara;

- Agentii BRD-GSG Timisoara;

Spatii de productie si birouri:

- Clădire birouri P+1 şi hală de producţie – S.C.Ecosysteme SRL, Timişoara;

- Sediu firmă P+1 şi hală de producţie S.C. Cloos S.A., Timişoara;

- Hală S.C. Rosco Textil S.A. P+E, Curtici;

- Hală S.C. Momo România S.A., Ribiţa ;

- Hală şi depozite T.D.G, Curtici;

- Birouri, spaţii de producţie şi depozitare Casma Imobiliare, Arad;

- Hală de producţie Elba, Timişoara – Proiect infrastructură;

- Birouri şi hală de producţie Linar, Timişoara;

- Hala producţie încălţăminte Calzaturificio Tore, Lugoj;

- Cladire birouri şi spaţii producţie Logimaetics, Timişoara;

- Hală producţie Tioss Commerce, Dumbrăviţa;

- Hală Complex Autoservice Quark Motors, Arad;

- Hală producţie Astral, Arad;

- Hală producţie Lisa Draexlmaer , Hunedoara;

- Hală producţie conserve S. C. Rant S.A, Ploieşti;

- Hală producţie Baia de Criş S.C. Mam 2 Ro SRL, Brad;

- Hala producţie S.C.Alpin 57 Lux SRL, Alba Iulia;

- Hala productie Coficab , Arad;

- Hala productie ALCOA, Chisineu Cris;

Reprezentante:

- Reprezentanţă Opel, Timişoara;

- Reprezentanţă BMW, Timişoara;

- Reprezentanta Fiat Timisoara;

- Reprezentanta Audi Arad;

Complexe comerciale:

- Magazin SC Nova-Tim P+2E S.R.L., Timişoara;

- Centru comercial GALERIA 1 Timisoara;

Hoteluri si pensiuni:

- Hotel Reghina Blue S+P+4E, Timişoara;

- Hotel Athenee S+P+3E+M, Timişoara;

- Hotel Solaris S+P+1E+M, Timişoara;

- Hotel La Residenta S+P+1E, Timişoara;

- Amenajare Vila Mayumi S+ P+2E, Moneasa;

- Mansardare si extindere S.C. Tomix , Timişoara;

Expertize constructii civile si industriale:

- Expertiză Cinema Timiş ;

- Experiză Romtelecom, Lugoj;

- Expertiză clădire Datatim, Timişoara;

- Expertiză şi extindere sediu CFR Marfă ( Cantina ELBA), Timişoara;

- Expertiză hală producţie lemn C.S.T. Fadini Rom, Topolovăţ;

- Expertiză hală producţie lemn Tehnica Schweiz Impex,Voiteg;

- Amenajare Autogară, Timişoara;

- Extindere sediul Inspecţia de Stat în Construcţii –Timiş;

Statii CFR:

- Amenajare clădire, Gara Petroşani;

- Amenajare clădire, Gara Curtici;

- Amenajare clădire, Gara Stamora Moraviţa;

Complexe de locuinte:

- Complex de locuinţe înşiruite S. C. Ecosisteme, Timişoara

- Complex 4 case înşiruite Ghiroda, jud. Timiş

- Complex locuinte Alfa, Timişoara

- Complex locuinte S.C COVA-GHERA Timisoara

Locuinte:

peste 75 proiecte case cu regim maxim de înălţime S+P+!E.

Evaluari proprietati imobiliare:

Colaborari in cadrul SC EVAL STRUCT SRL

APARTENENTA LA ASOCIATII PROFESIONALE :

- membru în Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (A.I.C.P.S.) din anul 1998;

- membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.) din anul 1996;

- membru în Societatea Bănăţeană de Inginerie Seismică (S.B.I.S.) din anul 2002;

-membru Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (A.N.E.V.A.R.) din 2004;

- diriginte de santier M.L.P.T.L. - constructii civile industriale si agricole categoria A din anul 2004;

- diriginte de santier M.L.P.L.T. – restaurare si consolidare cladiri istorice din anul 2004;

- specialist agreat de Ministerul Culturii Cultelor si Patrimoniului National din anul 2009

APARTENENTA LA COMISII TEHNICE :

- membru supleant în Comisia Tehnica a Primariei Municipiului Timisoara din 2007;

Timisoara Marius Mosoarca